Chat with us, powered by LiveChat
64 91 15 00

Nyttig info

Nyttig info om Ski taxi

PASIENTKJØRING

Det er Pasientreisekontoret som  bestiller drosje.  I boksen under finner du ditt lokale pasientreisekontor.

Se mer

Bestill via 05 515

Det er Pasientreiser som skal bestille taxi. Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05 515.

Dersom drosjen er forsinket, så ring det samme nummeret. Hvilken type bil som er best egnet i ditt tilfelle, avgjøres av den som behandler deg, og av pasientreisekontoret.

Hele døgnet

Helseforetakene inngår avtaler med «transportørene» på anbud etter norsk lov om offentlige anskaffelser.

Ski Taxi  henter og bringer til og fra sykehus, legekontorer og andre behandlingssteder 24 timer i døgnet. I løpet av et år har vi over 10 000 slike turer.

Se pasientreiser 

SKOLEKJØRING

Det er Konsentra AS som er oppdragsgiver for skolekjøring. Se mer informasjon i boksen under.

Se mer

Konsentra AS 

Konsentra AS er oppdragsgiver for skolekjøring.

Ønsker du som foreldre eller skole å gjøre endringer for enkelte elever? Se  Konsentra AS eller ring: 24 20 20 33

Døgent rundt

Ski Taxi har 1-2 personer til enhver tid som planlegger skolekjøringen, slik at vi kan ligge i forkant av alle endringer i kjøringen.

Velkommen til skolekjøring.

VÅRE BILER

Ski Taxi legger vekt på å ha trygge og komfortable biler til din disposisjon, uansett behov.

Se mer

Ski Taxi legger vekt på å ha trygge og komfortable biler.  Vi har en bilpark på 39 biler.

Maxitaxi

Er dere flere personer, så løser vi det. Vi har flere typer biler som  tar fra 5 -16 passasjerer.

Du kan bestille på 64 91 15 00 eller bruk ringeknappen via mobil (husk å oppgi antall personer, flere hentesteder, adresse  til dit dere skal osv).

 

Taxi for bevegelseshemmede

Ski Taxi har biler som kan håndtere alle typer rullestoler og rullatorer.

Gi oss et hint om hva du trenger når du bestiller.

Budtaxi

Skal du hente eller bringe mindre pakker? Ring og spør etter varetaxi.

HOLDEPLASSER

Holdeplassen i Ski sentrum er vegg i vegg med Ski togstasjon. Dette er  en av stasjonene  på Østfoldbanen.

Se mer

Ski taxi har holdeplass på Ski togstasjon.

Vi har holdeplass på følgende steder:

Ski stasjon, Vevelstad stasjon og Esso Nordbyveien. 

Ski taxi står klare til å kjøre deg til og fra Ski stasjon.

NYTTIGE LINKER

I ekstboksen under finner du ulike nyttige linker på nettet som kan gjøre hverdagen litt lettere.

TRANSPORT-VILKÅR

Under finner du hvilke avtale vilkår som gjelder mellom deg og oss i det du benytter deg av tjenestene våre.

Se mer

Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører.

På alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse.

Transportvilkår for reisende med Ski Taxi.

Bestilling av taxi gjennom telefonbestilling, app eller annen online bestilling, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Godtgjørelse for oppdraget regnes ut etter opplysninger gitt i bestillingen.

Holdeplass. Ved kø på holdeplass skal taxifører kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre og personer med små barn har fortrinnsrett til taxi. Publikum på holdeplass henvises til første ledige taxi, men du har selv rett til å velge taxi. Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål. Taxifører har plikt til å oppgi en maksimal pris for reisen. Den reisende har rett til å medbringe førerhund.

Rett til å avvise oppdrag. Taxifører kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller personer som av andre årsaker taxifører finner saklig grunn for å avvise.

Uførelse. Taxifører skal følge den ruten som tar kortest tid til oppgitt destinasjon, hvis den reisende ikke bestemmer noe annet. Taxifører plikter etter anmodning på samme oppdrag å kjøre passasjerer til forskjellige steder. Dersom fast pris eller maksimal pris er oppgitt for oppdraget kan ikke den avtalte kjørerute endres. Under turen skal fører og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Person som trenger assistanse til/fra bil kan anmode taxifører om bistand. Taxifører har ikke lov til å betjene mobiltelefon eller taksameter under kjøring. Røyking i taxi er forbudt. Taxifører kan kreve forhåndsbetaling.

Ventetid, avbrudd. Ved henting av passasjer og under kjøring plikter taxifører å vente i et tidsintervall som fremgår av kjørereglement. Ved forhåndsbestilt taxi gjelder at faktisk fremmøte kan avvike fra avtalt fremmøtetidspunkt med 5 minutter. Må en taxitur avbrytes på grunn av feil med kjøretøy, har taxifører ikke krav på betaling for kjørt distanse. Ved avbrytelse av tur pga av vær/føreforhold, har taxifører krav på betaling for kjørt distanse. Dersom kunde avbestiller tur etter at bil er på vei til kunde påløper gebyr pålydende fremmøte pris.

Betaling. Ski Taxi`s takstreglement ligger som grunnlag for prisberegning, med mindre annet er avtalt. Holdeplass turer betales med kontanter, bank/kredittkort, eller rekvisisjon godkjent av selskapet. Turer bestilt gjennom app eller annen online-bestilling, kan betaling foretas digitalt.

Bagasje og lignende. Taxifører skal være behjelpelig med å anbringe bagasje og annet i taxien. Fører kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i taxien. Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses ved bestilling.

Hittegods. Taxifører skal straks etter endt oppdrag undersøke om noe er gjenglemt i bilen. Er det ikke mulig å få levert gjenglemte saker umiddelbart til eier, vil dette bli levert politikammer i Ski.

Ansvar. Skade på person. Transportørens ansvar for skade på person under transport er regulert i loven. Transportøren plikter å ha forsikring i samsvar med loven.

Går håndbagasje eller ting den reisende medbringer, helt eller delvis tapt under transporten, plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet/skaden skyldes feil eller forsømmelse fra transportørens side.

Erstatningsplikt for forsinkelse oppstår når fremmøte eller tiden for å fullføre oppdraget, overskrider hva som etter omstendighetene må anses som rimelig. ASnsvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjer eller omstendigheter som taxifører ikke kunne unngå. Transportørens ansvar for forsinkelser er begrenset til transportens kostnader.

Den reisende plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres transportøren.

Tvister. Tvister mellom den reisende og taxifører som ikke lar seg løse partene i mellom, kan den reisende forelegget Ski Taxi.

 

 

 

Se mer om loven

Call Now Button